Barion Pixel

Szindrana-Mandala

A gyakorlati spiritualitás

Adatvédelmi Szabályzat

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.

Csontos Mariann egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) hírlevél-küldő tevékenységével kapcsolatban kezeli a feliratkozott felhasználók személyes adatait mindaddig, amíg az illető ezt az engedélyt vissza nem vonja. Erre minden egyes hírlevél tartalmában lehetőséget biztosít!

Csontos Mariann egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a webáruház vásárlóinak és regisztrált felhasználóinak személyes adatait, részben a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, részben – amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárult – hírlevelek küldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az adatkezelő címe: 8797 Batyk, Dózsa Gy. utca 84.
Az adatkezelő elérhetősége: 06-20/3244-194, szindrana.mandala{kukac}gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál (vagy vásárlásánál) kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, regisztráció nélkül vásárlók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, e-mail), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja:

  • a megrendelések teljesítése és számlázás.
  • hírlevél-küldés (blogértesítő és akciók, értékesítési ajánlatok)

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
kizárólag Csontos Marianna egyéni vállalkozó.

Az adatkezelés időtartama:

  • a vásárláshoz kapcsolódó adatok a törvénynek megfelelő ideig tárolódnak
  • a hírlevél küldéshez kapcsolódó – erre a célra megadott – adatok a felhasználó visszavonásáig tárolódnak.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldtél el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adataidról tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheted.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-137677/2018.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)